Naše příroda, ročník 2014, číslo 2

Každý slušný člověk by měl mít v sobě zakořeněno ohleduplné chování k životnímu prostředí. Jak ale můžete vidět kolem sebe, v praxi to tak bohužel nefunguje… Nastal čas spojit síly a oplatit české přírodě krásné zážitky, kterých se nám od ní dostává. Pojďme ji společně zbavit tun odpadků a mnoha černých skládek! Akce „Ukliďme svět!“ a „Ukliďme Česko“ jsou proto ideální příležitostí.Pomozte nám zbavit přírodu odpadků a černých skládek!

Text: Jan Moravec, Radek Janousek


Právě těmto projektům budou patřit následující řádky, jejichž snahou je vyburcovat vás k rozšíření počtu dobrovolníků, kteří se do nich zapojí. Jak brzy zjistíte, možností zúčastnit se je opravdu velké množství. Zkuste se na chvíli zastavit, najděte si ve svém harmonogramu pár hodin na dobrý skutek a věřte, že z něj budete mít daleko lepší pocit, než z odpoledních nákupů v přeplněných nákupních centrech. Teď už ale k věci – oba projekty vám představí odborníci na slovo vzatí. Koordinátorem kampaně „Ukliďme svět!“ v České republice je od počátku Český svaz ochránců přírody (ČSOP ), takže bylo jasné, že se představení ujme náš redakční spolupracovník a zástupce ČSOP Jan Moravec. A novou úklidovou akci „Ukliďme Česko“, která navazuje na celosvětově úspěšný projekt Let´s D o It!, vám přiblíží jeden z hlavních organizátorů, pan Radek Janousek.


Dobrovolníci se zapojují také do úklidu řek a jejich okolí. Tuto horu odpadu vydala Vltava

« Návrat zpět »