Naše příroda, ročník 2014, číslo 3

Jihomoravské stepi. Každoročně zjara čelí náporu milovníků přírody. Hlavní příval většinou pohltí Pálava a Pouzdřanská step, skuteční fajnšmekři zase brázdí Dunajovické kopce nebo Čejkovické Špidláky. Avšak prosluněná Morava tají desítky dalších podobných lokalit, byť mnohdy miniaturních rozměrů. Jednou z nich je přírodní památka U Michálka poblíž Bohutic.Step s andělem

Text a foto: Jakub Hloušek


cesta ke zdejší stepi je velmi snadná. chráněné území se skládá z drobného izolovaného útesu, situovaného kousek od jižního okraje obce. Nápadná skalka pravděpodobně dříve posloužila i jako místní zdroj užitkového kamene. Obklopují ji řádky vinohradů, kde se sladká réva prokazatelně pěstuje už dobrých osm století. Nejvíce se tu daří odrůdám Svatovavřineckému, Sauvignonu a zelenému veltlínu. celému areálu vévodí ladný sloup, ozdobený barokní sochou archanděla Michaela. Podoben majáku hledí kamenný anděl do okolního kraje: na zvlněné moře stébel trav, na přilehlé ovocné sady. a svoji tvář nastavuje blízké vesnici. Lehce ho identifi kujeme i z velké dálky. to on daroval tomuto neobyčejnému místu své lokální pojmenování. Právě harmonická symbióza drobné sakrální památky s miniaturní enklávou suché stepi se podstatnou mírou zasloužilo o jedinečného genia loci bohutické lokality. Její půvabné panorama nejlépe vynikne při pohledu z oken motoráčku, který pravidelně pendluje mezi Miroslaví a Brnem. Zejména v pozdním odpoledni jsou úbočí skaliska efektně zalita oranžovými tóny zapadajícího slunce. Taková scenérie se hned tak nezapomene. Především díky ní mne bohutická step začala silně přitahovat.


Socha archanděla Michaela, symbol bohunické stepi, pochází z roku 1721

« Návrat zpět »