Naše příroda, ročník 2014, číslo 3

Svět podzemí lákal odjakživa dobrodruhy a zvědavce. A je tomu tak i doposud. Speleologové po celém světě zkoumají jeskyně a propasti a objevují nové prostory. Pro ty, kteří jeskyňářství tolik neholdují, slouží veřejnosti již zpřístupněné jeskyně. V České republice je jich čtrnáct a postupně byly představeny v prvních číslech časopisu Naše příroda. O tyto přírodní skvosty pečuje státní příspěvková organizace Správa jeskyní České republiky. Kromě běžného provozu pro návštěvníky a s ním spojených dalších povinností zde provádí další dokumentační a výzkumné činnosti, mnohdy ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi. Zároveň má snahu každým rokem přinášet návštěvníkům v podzemních prostorách a jejich blízkém okolí něco nového.Novinky i zajímavosti v našich zpřístupněných jeskyních

Text a foto: Petr Zajíček


řada jeskyní již prodělala generální rekonstrukci prohlídkové trasy, během které byly inovovány technické prvky se snahou minimalizovat jejich rozsah. v rámci těchto rekonstrukcí byly také z jeskyní deponovány umělé prvky z dřívějších zpřístupňovacích prací. z prostor tak postupně mizí umělé zídky, kamenné zakládky, stará necitlivá elektroinstalace. Po těchto úpravách se návštěvníkům často otevírají chodby a dutiny, které dříve nebylo možné spatřit. Jeskyně se tak výrazně přibližují svému původnímu přírodnímu stavu. Nejvíce je to patrné v jeskyni výpustek, která byla nejvíce poznamenána lidskou činností a v novodobé historii byla veřejnosti zpřístupněna až roku 2006. kromě postupně odstraněného obrovského množství materiálu a stavebních prvků, které zde zanechala Československá armáda a také Německá armáda na konci druhé světové války, vzniká v prostorách výpustku a správní budovy rozsáhlá expozice se zaměřením na historii, archeologii a paleontologii. výstavy s podobnou tématikou postupně vznikají i v některých dalších jeskyních. v loňském roce se podařilo zpřístupnit i další části jeskyně výpustek, které byly dlouho přehrazeny betonovou zdí. Během úprav trasy byla dokonce objevena nová propast. kolem propastí a zavodněných spodních pater jeskyně výpustek zůstává dosud mnoho neobjasněných otazníků.


Sloupsko-šošůvské jeskyně, zážitková trasa ve spodních patrech s Nagelovou propastí

« Návrat zpět »