Naše příroda, ročník 2014, číslo 3

Naučné stezky vznikají často z myšlenky správců lokalit, kteří se chtějí „pochlubit“, co je u nich zajímavého, a nebo obcí, snažících se přilákat turisty. Naučná stezka Pňovským luhem má trochu neobvyklejší původ…Polabská divočina

Text: Jan Moravec


Bylo to někdy na podzim 2012. Program Net4GaS Blíž přírodě měl na svém kontě již na pět desítek zpřístupněných přírodně zajímavých lokalit, vesměs formou naučné stezky. z webových stránek Blíž přírodě (www.blizprirode.cz), které všechny tyto lokality představují, tehdy přišel vzkaz, který nakonec skončil až u mě v počítači. Hana rampírová z Předhradí prosila, zda by také u nich nebylo možné nějakou stezku vybudovat; že je tam jedna vzácná lokalita, o níž nikdo kloudně neví, což je velká škoda. tou lokalitou je Pňovský luh, součást největšího komplexu lužních lesů v Čechách. když začátkem 19. stol. došlo k napřímení do té doby divoce meandrujícího, často se větvícího a tok měnícího Labe, byl do té doby souvislý lužní les rozdělen na několik samostatných částí. Na pravém břehu „nového“ Labe zůstal veltrubský a Libický luh, zatímco část ocitnuvší se na břehu levém je právě Pňovský luh. Úžasná divočina plná stromových velikánů a zarůstajících tůní je poměrně dobře přístupná a přitom na rozdíl od svých pravobřežních „bratříčků“ téměř neznámá. Navíc s velice zajímavou historií. Místo pro naučnou stezku skutečně jako dělané. volám tedy Lubošovi vaňkovi, předsedovi místní organizace Čes-kého svazu ochránců přírody Polabí, která v téhle oblasti působí a navíc má s budováním naučných stezek zkušenosti. „Neměli byste chuť se do něčeho takového pustit?“ „No jasně. tam to dobře znám, tam by byla stezka fajn!“ a tak se ve spolupráci s navrhovatelkou a obcí rozběhly přípravy. za necelý rok se nová naučná stezka otevírala.


Stulík žlutý

« Návrat zpět »