Naše příroda, ročník 2014, číslo 4

Píše se rok 1958 a na stavbě vodní elektrárny v Madunicích na západním Slovensku je rušno. V píscích v 19metrové hloubce se právě našla rozměrná lebka zvláštního prehistorického živočicha. Bohužel, ještě na místě nálezu se značně poškodila a zachovala se jen část čelisti se zuby. Tehdy ještě nikdo netušil, že jde o unikátní fosilii, která bude zmiňovaná v souvislosti se světovými rekordy.Po stopách největší „hrozivé bestie“ na světě

Text: Csaba Tóth, Matúš Hyžný / Kresby: Matúš Hyžný


Jakému zvířeti lebka patřila?


Fosilie byla ze nejdříve uložená v Archeologickém ústavu SAV v Nitře, pozdeji byla k vědeckému zkoumání zapůjčená prof. Rudolfovi Musilovi do Brna. Zjistilo se, že úlomek lebky patřil specialiozované větvi chobotnatců zvaných Deinotherium (v překladu „hrozivá bestie“).

Tvarem těla se Deinotherium výrazně nelišili od dnešních slonů. Jejich hlava však vypadala úplně jinak. Jedinečným znakem těchto tvorů byly svisle zahnuté spodní kly konického tvaru. Jejich přesnou funkci se dodnes nepodařilo přesvědčivě vysvětlit, protože u žádných dnešních suchozemských živočichů se takto orientované zuby nevyskytují. S největší pravděpodobností však sloužily na získávání rostlinné potravy, možná na olupování kůry stromů. V porovnání s dnešními slony měli Deinotherium menší a více spoštělou hlavu. Předpokládá se, že jejich chobot byl kratší.


Pravlastí Deinotherium byla Afrika, kde žili v období starších třetihor asi před 50 miliony let. Po vytvoření pevninského mostu mezi Afikou a Euroasií se začátkem mladších třetihor (před 17,5 miliony let) s další skupinou chobotnatců (mastodonty) začali šířit na starý kontinent. Na rozdíl od mastodontů, kteří mimo Austrálie a Antarktidy osídlili prakticky všechny světadíly, DeinotheriumDeinotherium žili jen v Evropě a jižní Asii.


Skupinka deinotérů se pase v otevřeném lesním porostě. Tento pohled by se nám mohl naskytnout v oblasti západního Slovenska, pokud bychom se mohli přesunout v čase do závěrečného období miocénu (přibližně před 7-6,5 miliony let).

« Návrat zpět »