Naše příroda, ročník 2014, číslo 6

Kdyby tvůrce pohádkových šmoulů nežil v Belgii, ale u nás, určitě by do světa těchto modrých skřítků zakomponoval i výjimečně modře zbarveného slimáka, modranku karpatskou (Bielzia coerulans).Karpatský šmoula

Text: Jozef Májsky


Jak napovídá druhové jméno tohoto příbuzného běžnějších zástupců čeledi slimákovití (Limacidae), třeba slimáka popelavého (Limax cinereoniger) nebo slimáka největšího (L. maximus), obývá modranka karpatská pouze pohoří karpatského oblouku táhnoucí se od Moravy až do Rumunska. Proto ji řadíme mezi karpatské endemity. Na našem území se s ní můžeme setkat pouze ve východní části republiky, kde žije na okraji rozsáhlejšího areálu. I proto je zde vzácnějším druhem, než třeba ve slovenských lesích. Modranka karpatská byla zjištěna na Moravě v Bílých Karpatech, Beskydech, Jeseníkách i v Oderských vrších. Na historické hranici Čech a Moravy byla nalezena v okolí Králického Sněžníku a na Žákově hoře. Nezaručená pozorování z okolí České Třebové, Orlických hor nebo dalších lokalit je potřebné důkladně prověřit. Tento mohutný plž, dorůstající až do délky 160 mm, miluje stinná a vlhká lesní zákoutí, proto se s ním obyčejně setkáme ve starších původních podhorských a horských lesních komplexech.


Křiklavě modré zbarvení nepředstavuje pro nepřítele výstrahu – modranka totiž není jedovatá

« Návrat zpět »