Naše příroda, ročník 2014, číslo 6

Je jen málo velkých evropských brouků, jejichž vzhled dovede hodně překvapit. Zvláště se to týká nosorožíka kapucínka s jeho až výhružně trčícím rohem na hlavě. Českých složených jmen zvířat s obměnami základního slova „roh“ je mnoho a „nosorožík“ je doslovným překladem jeho vědeckého druhového názvu „nasicornis“. A poněvadž na první pohled působí dojmem, jako by měl nos přetvořený v roh, nápaditý přenesený význam se ujal natrvalo. Dosud se ale neprokázalo, že by tento roh plnil v jeho životě nějakou praktickou funkci. Zřejmě má hlavně ozdobný účel, jak je tomu rovněž u výrazně větších a ještě mnohem rohatějších v tropech žijících listorohých brouků, z nichž se ty nejokázaleji „vyzbrojené“ řadí mezi nejatraktivnější brouky světa.Nosorožík kapucínek

Text: Mladen Kaděra / Foto: Stanislav Krejčík


Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis) je po roháči obecném (jehož „rohy“ jsou kusadla připomínající jelení či srnčí parohy) druhým naším největším (20 až 43 mm) zástupcem brouků nadčeledi Scarabaeoidea, dříve Lamellicornia. Přesto ani tento starší název skupiny, kam patří i nosorožík, neznamená, že jde o brouky s nějakými listovitými rohy jako takovými, ale s více či méně naplocho protaženými koncovými články tykadel. A to „kapucínek“ vzniklo podle značně proláklého štítu samečka s horním okrajem částečně přehrnutým směrem k hlavě, připomínajícím odstávající kapuci a spolu s hnědými krovkami roucho františkánů. Hněď hlavy, štítu a krovek (většinou charakteristická pro jednotlivé populace) kolísá od rezavě hnědé až po skoro černou. Pro tohoto brouka tolik typický a v délce proměnlivý roh na hlavě je však pouze ozdobou samečků, kdežto u samiček jde jen o malý hrbolek. Z asi dvaceti popsaných poddruhů žijí u nás dva: v Čechách a v západních polohách Moravy Oryctes nasicornis ondrejanus, zatímco na východní Moravě někde i typický O. nasicornis holdhausi, vyskytující se v jižní panonské oblasti a zasahující k nám ze Slovenska. Nosorožík kapucínek je široce rozšířen téměř po celé Evropě, jihozápadní části Asie a severozápadě Afriky.


Sameček nosorožíka má na hlavě větší či menší dozadu zahnutý růžek

« Návrat zpět »