Naše příroda, ročník 2015, číslo 2

Prase divoké (Sus scrofa) je u nás poměrně rozšířené. V myslivecké mluvě je označováno jako černá zvěř, nebo jen divočák. Žije téměř nočním životem a tak často unika pozornosti. Ovšem jeho život je velmi zajímavý.Život černých rytířů

Text a foto: Jaromír Zumr


Prasata žijí nejen v listnatých lužních lesích, ale vyhovují jim i lesy jehličnaté, a to nejen v nížinách, ale i v pahorkatinách. Vyznačují se poměrně robustní postavou a patří k všežravcům. Proto v jejich jídelníčku najdeme jak potravu živočišnou, tak i rostlinnou. Hojnost potravy poskytují divokým prasatům také porosty dubů a buků, kdy se živí jejich plody.


Prasata ochotně vstupují do vody. Dovedou také vytrvale plavat.

« Návrat zpět »