Naše příroda, ročník 2015, číslo 2

Na počátku byl jen oblak prachu a plynu. Ocitáme se v prostoru mladé a horké Sluneční soustavy asi před 4,56 miliardami let. Plyny a prach se gravitací postupně stmelují a vytvářejí žhavou a tekutou kouli – Prazemi. Těžké látky, jako železo a nikl, klesají do středu Země, kde vytváří jádro, a na povrchu se z lehčích materiálů, jako jsou křemík a hliník, vytváří zemská kůra. Neustálé bombardování kometami doplňuje zásoby vody v oceánech. Všude bouří sopky, teče horká láva a vody se vypařují v hustá mračna. Zřejmě v této době dochází k obří srážce Země s jinou planetesimálou a z vyvržených zbytků vzniká Měsíc. Vše se opět uklidní, povrch pomalu chladne a dotváří se atmosféra z vodíku, helia, dusíku, oxidu uhličitého a amoniaku, tedy nic dobrého pro život jaký známe.Úvod do pravěku Českých zemí

Text a ilustrace: Lukáš Kukal


Vypadá to jako něco nepředstavitelného, i časový úsek, který nás dělí od počátků Země je mimo hranice našeho chápání. A přesto, upomínky na tyto časy se místy dochovaly. i ostatní období, kterými Země postupně prošla, jsou velice dlouhá a vzájemně dosti rozdílná. Naše planeta se již tolikrát proměnila doslova k nepoznání, život na ní několikrát vznikal a zanikal, aby znovu povstal a příroda nám opět ukázala něco jiného. Nemusíme vymýšlet zajímavý mimozemský život, když ten, který tu byl, je sám o sobě dost bizarní, jedinečný a neopakovatelný. Pojďme se ale nejdříve podívat, kde jeho pozůstatky můžeme vlastně hledat.


V archaiku se pomalu zformovala zemská kůra, neustálé výbuchy sopek chrlily množství lávy a oxidu uhličitého do první atmosféry. Po zchladnutí povrchu doslova napršely první oceány.

« Návrat zpět »