Naše příroda, ročník 2015, číslo 2

Tanky a offroady ve službách ochrany biodiverzity

Text: Jan Moravec


Představa, že vojenské prostory jsou nenávratně zdevastovaná území, zahnízděná v řadě myslí, vzala po zpřístupnění těchto oblastí velmi rychle za své. Pravý opak je pravdou. Mnohá bývalá vojenská cvičiště jsou doslova oázami přírody, co se druhové rozmanitosti i výskytu vzácných druhů týče. Jen pro představu: podrobný výzkum motýlů na čtyřech desítkách opuštěných vojenských cvičišť v letech 2008–2010 doložil v průměru 48,6 druhů denních motýlů na jedno území, zatímco v národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách obdobného charakteru je v průměru pouhých 36,9 druhů. Podobně překvapivé výsledky vykazují i další skupiny organismů, například ptáci, rovnokřídlý hmyz, obojživelníci, mokřadní či pískomilné rostliny. Naprosto klíčový význam mají tato území pro výskyt tzv. lupenonohých korýšů – listonohů a žábronožek. To vše navzdory aktivitám, které běžně považujeme za devastující. A nebo spíše právě díky nim, jak si ukážeme.


Tankodromy s periodickými tůněmi ve vyjetých kolejích jsou významným biotopem listonohů. Foto Jan Moravec

« Návrat zpět »