Naše příroda, ročník 2015, číslo 4

Možná vás překvapí, že naše Moravskoslezské Beskydy jsou jen malinkou částí mohutného pásma hor, jež lemuje karpatský oblouk z vnější severní strany. Tomuto pásmu, táhnoucímu se z Moravy až na Ukrajinu, se říká Beskydy. Nejvíce se jich rozkládá v Polsku a jsou to hory převážně málo známé a u nás dosud neobjevené.Pět set kilometrů Polskými Beskydami

Text a foto: Martin Janoška


Polské Beskydy jsou překrásnou přírodní i národopisnou oblastí, kde se na mnoha místech dochoval tradiční život místních horalů. Narazíte zde na louky s pasoucím se dobytkem, na úzkých kamenitých políčkách můžete ještě spatřit koně zapřažené do pluhu. Horské samoty ve stráních nebo na hřebenech vás přivítají pachem kravského hnoje, kokrháním kohoutů a blafkáním psů přivázaných u boudy. Z polských Beskyd dosud zcela nezmizel původní člověk, takže celá oblast dýchá osobitým geniem loci. Putování po polských Beskydech připomíná svou atmosférou méně náročnou obdobu horských přechodů v Rumunsku nebo na Ukrajině.


Výhled z Babí hory

« Návrat zpět »