Naše příroda, ročník 2015, číslo 5

Drosophila neboli octomilka, jinak také známá pod názvy jako banánová, octová či ovocná muška. Kdo by ji nikdy neviděl či neznal?! Zvlášť když doma zapomenete kousek ovoce, zeleniny, otevřenou láhev s octem či nějakou sladkou limonádou. Stačí chvilka a zbytek potraviny začne kvasit a rozkládat se. Ideální prostředí pro tyto malé zástupce dvoukřídlého hmyzu.Octomilka – malá velká moucha

Text a foto: Marek Velechovský


Setkával jsem se s nimi od studií biologie a občas i doma nad zapomenutou potravinou. V poslední době jsem se jimi začal zabývat blíže. V chovu drobných bezobratlých živočichů jsem totiž objevil, že těch octomilek je nějak víc. Díky různým biologickým serverům jsem se dostal k dalším informacím a díky mé lásce k fotografii jsem je začal zase o něco víc fotit. Momentálně mám v práci mraky mušek druhu Drosophila melanogaster a překvapilo mě, že kromě nich je mezi nimi i velký počet o něco větších mušek. Po konzultaci jsem se dostal k druhu Drosophila repleta. Díky tomu jsem se po nich začal pídit více. A jak to tedy s octomilkami vlastně je?


Octomilka obecná svým nenápadným zbarvením často uniká pozornosti a objevíte ji tak, až když jsou jich desítky či stovky.

« Návrat zpět »