Naše příroda, ročník 2015, číslo 5

Na některá česká jména rostlin nelze dnes pohlížet jinak než jako na matoucí, jestliže vytrvale zohledňují (překladem do češtiny) znění původních popisů. A tak třebaže má třemdava bílá (Dictamnus albus) květy většinou růžové, stále se (podle vědeckého jména druhu) uvádí jako bílá pro její bílý kořen, dříve užívaný v lidovém léčitelství. Podobně je tomu u žluťuch (Thalictrum spp.) se žlutými kořeny a oddenky, jimiž se kdysi, s využitím několika druhů, barvily na žluto některé tkaniny. Když jsem se zeptal jednoho známého, jak by podle něj měla vypadat žluťucha žlutá, pobaveně odpověděl: „Ta určitě bude mít žluté nejen květy, ale i listy...“ Proto raději hned uvedu na pravou míru, že dva druhy žluťuch, o nichž si v tomto článku přečtete, nemají květenství sytě žlutá, jak by se mohlo zdát samozřejmé, ale ve výsledné směsi zbarvení částí čerstvých kvítků nažloutle či nazelenale bílá.Žluťuchy v jihomoravském luhu

Text: Mladen Kaděra / Foto: Jiří Klváček


Ve většině volné přírody Česka vévodí bylinám co do nápadnosti a výšky vzrůstu víc druhů z několika čeledí, hlavně některé miříkovité, rdesnovité, krtičníkovité a hvězdnicovité, a až ve výrazněji vlhčích místech, zvláště lužních lesů a k nim přilehlých nivních luk, se k nim přiřazují také žluťuchy, a to žluťucha žlutá (Thalictrum flavum) a žluťucha lesklá (T. lucidum). Ačkoli v takových polohách dorůstají do značných rozměrů i jiné byliny, např. kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) až dvou metrů nebo netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) někdy i ke třem metrům, nelze nápadnost jejich květních orgánů srovnávat s často mohutnými kvetoucími latami těchto žluťuch, dobře patrnými i na větší vzdálenost. Žluťuchy jsou rostliny pryskyřníkovité (Ranunculaceae), kam patří zároveň s mnoha nižšími, méně nápadnými bylinami také neobyčejně ozdobné druhy rodu oměj (Aconitum spp.), některé rovněž s výškou až kolem dvou metrů. Z u nás původních šesti druhů žluťuch jsou jmenované dvě nejstatnější.


Setkat se dnes někde v jihomoravském luhu s nahloučenějšími skupinami žluťuch (na snímku žluťucha žlutá) není vůbec běžné.

« Návrat zpět »