Naše příroda, ročník 2015, číslo 6

Volavky jsou všeobecně rozšíření a známí ptáci. Ve světě známe 64 druhů ptáků z čeledi volavkovitých. Většina z nich žije v tropických zemích a jen několik z nich se vyskytuje i v naší přírodě.Text/foto: Ľubor Čačko


V naší přírodě se vyskytuje 8 druhů volavkovitých ptáků. Nejmenším z nich nejen u nás, ale i v celé Evropě, je bukáček malý. Velikostí dosahuje rozměry holuba, má dlouhé zeleně zbarvené nohy a špičatý zobák. V zabarvení se obě pohlaví dost výrazně liší. Zatímco samec má temeno, hřbet a letky křídel černé a ostatek těla světle žlutohnědý, samice je tmavohnědá s tmavými skvrnami na spodku těla. Tento mimořádně zajímavý a vzácný pták se na našem území vyskytuje zejména na tichých a nerušených rybnících...


Dlouhý a kopinatý zobák bukáčka je nejen dokonale přizpůsoben na chytání kořisti, ale je to také vynikající zbraň, kterou se v nebezpečí brání.
Foto: Ľubor Čačko

« Návrat zpět »