Naše příroda, ročník 2015, číslo 6

Mšice nás klamou svou drobností a křehkostí, přesto se jedná o velmi závažné škůdce, protože se vyskytují prakticky na všech rostlinách, ať se jedná o planě rostoucí, či hospodářsky významné druhy. Mšice nejsou zajímavé pouze z hlediska škodlivosti,také jejich možnosti reprodukce a mnoho dalších vlastností z nich činí naprosto fascinující skupinu organismů.Text: David Fryč


V České republice je známo něco okolo 780 druhů, z toho asi 60 druhů k nám bylo zavlečeno z jiných částí světa. Samotným aktivním letem se dostávají pouze na sousední rostliny či porosty, ale díky pasivnímu letu, kdy se nechávají unášet vzdušnými proudy, se mohou dostat na vzdálenosti přesahující více než 800 km. Toto je také částečné vysvětlení zvyšujícího se trendu počtu nových druhů v Evropě či u nás (např. mšice tulipánová, mšice východní, medovnice zeravová atd.).


Mšice broskvoňová (Myzus persicae) je škůdce, který napadá přes 1000 druhů rostlin a přenáší více jak 180 druhů rostlinných virů.
Foto S. Rychlý

« Návrat zpět »