Naše příroda, ročník 2015, číslo 6

K pásmům hor na slovensko-moravském pomezí patří rozsáhlé pohoří Javorníky. Své návštěvníky láká krásným odlesněným hřebenem, z něhož se otevírají úžasné výhledy na rozmanitý horský svět Beskyd a Pováží. V zimě Javorníky nabízejí ideální terén pro dlouhé přejezdy na běžkách, pravidelně udržovaná strojová dvojstopa umožňuje bezproblémový pohyb ve sněhu i pěším turistům.Text a foto: Martin Janoška


Javorníky jsou téměř 100 km dlouhé pohoří protažené od západu k východu. Na naše území zasahují jen malou částí v CHKO Beskydy, mnohem větší díl leží na Slovensku v CHKO Kysuce. Hlavní hřeben bez výrazných kopců a sedel se klikatí v konstantní výšce okolo 800 m od Lyského průsmyku u Horní Lidče až k prvním domům na předměstí Čadce. Slovenská část Javorníků je méně známá, avšak o to více krásná. Neopakovatelnou malebnost dodává těmto horám kulturní krajina roztroušených samot a osad, které šplhají až do nejvyšších poloh...


Mezi Malým a Velkým Javorníkem.
Foto: Martin Janoška

« Návrat zpět »