Naše příroda, ročník 2015, číslo 6

Elektrovody vysokého napětí jsou v souvislosti s ochranou přírody skloňovány zejména jako příčina vážných zranění (popálenin) ptáků. Přesto i tato mince má dvě strany a i v drátech táhnoucích se od obzoru k obzoru lze najít nějaké pozitivum – v současné krajině, na jednu stranu stále více zarůstající a na stranu druhou masivně zastavované, jsou totiž ochranná pásma elektrovodů vzhledem k pravidelnému vyřezávání veškerých dřevin důležitým koridorem bezlesých společenstev. Respektive, mohly by být…Text: Jan Moravec


Pojďme se podívat na Pardubicko, kde již pátým rokem probíhá unikátní projekt, nazvaný Východočeská Sahara. Pro krajinu středního Polabí bývaly v minulosti typické rozlehlé písčiny a mokřady. A právě tuto trochu neobvyklou mozaiku se snaží pod elektrovody mezi vsí Čeperka a Lázněmi Bohdaneč obnovit Velkojaroměřský pozemkový spolek při základní organizaci Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř. Vše začalo u Čeperky. V letech 1959–1960 byla nedaleko postavena tepelná elektrárna Opatovice a od ní zamířil západním směrem čtyřstup elektrovodů. Protnul tak les při jižním okraji Čeperky, vysázený právě na polabských píscích, téměř sto metrů širokým průsekem. Pravidelný výřez náletových dřevin správcem rozvodné sítě zapříčinil, že se na této více jak sedmihektarové ploše obnovila společenstva blízká původním polabským vátým pískům s výskytem řady vzácných brouků...


Obnažené písky pod elektrovodem u Lázní Bohradeč.
Foto David Číp

« Návrat zpět »