Naše příroda, ročník 2015, číslo 6

Taiga se chvěla vzrušením. Slabý vánek přinášel z hustého podrostu mladinké fence československého vlčáka spoustu důležitých informací o jejichž existenci jsme my dvounožci neměli sebemenší tušení. Všechna dramata, všechny romance lásky, všechno to životní hemžení, pachtění a pinožení, shon i klidná setrvání skrytých bytostí zůstávalo našim nedokonalým a ubohým lidským smyslům dokonale utajeno. Jen naše oči se pásly. A i to dostačovalo k prožívané euforii… Před námi se – jako fata morgana – zrcadlila severská tajga…Text: Jaroslav Monte Kvasnica / Foto: Zdeňka Prokešová


Přírodní rezervace Pavlovské mokřady se nachází na katastrálním území Benešova u Boskovic v nadmořské výšce 700–704 m n. m. na výměře 125,39 ha. Rezervace byla vyhlášena v roce 1988 a chrání luční a mokřadní plochy kolem kóty Skalka 659 m n. m. v pramenné oblasti říčky Bělá na rozhraní Štěpánovské a Protivanovské planiny, které jsou součástí vrcholové části Drahanské vysočiny. Dříve na tomto území převládaly snahy o zemědělské obhospodařování a rovněž se zde těžila rašelina (ložiska rašelinných humolitů dosahují mocnosti někde až dva metry). Na několika místech narazíme na špatně fungující odvodňovací kanály. Dnes je podstatná část lučních porostů kosena.


Pavlovské mokřady v časném jaru připomínají severskou tajgu.
Foto: Zdeňka Prokešová

« Návrat zpět »