Naše příroda, ročník 2016, číslo 1

Severně za hradbou Lužických hor a Českého Švýcarska se rozkládá nevelké území obklopené ze tří stran Německem, které geografové pojmenovali Šluknovský výběžek. Jeho severní polovinu vyplňuje mikroregion Severní království, což je příznačné pojmenování pro zdejší požehnaný kraj. Je to opravdové království zachovalé přírody a krajiny, kde se člověk může v klidu nadechnout čistého vzduchu a přehlédnout daleké obzory bez nevábných průmyslových zákoutí. Ve střední Evropě není mnoho podobných míst.Text a foto: Martin Janoška


Kdo se rád toulá cestičkami, kudy mnoho lidí nechodí, pro toho je Šluknovsko jako stvořené. Do oázy ticha a čistého vzduchu nedolehl zatím hluk aut ani kouř továrních zplodin, romantických zákoutí mezi lesíky, pastvinami a nevysokými kopečky je více než dost. Putování lze zaměřit například na četné sakrální památky a unikátní křížové cesty, místa s přívlastkem nejsevernější anebo třeba sopečné útvary z období mladších třetihor, z nichž se otevírají na Šluknovsko nejhezčí pohledy.


Šluknovsko z Lužických hor.
Foto: Martin Janoška

« Návrat zpět »