Naše příroda, ročník 2016, číslo 2

Většinou zde píšeme o lokalitách s úžasnou, zachovanou přírodou. Tentokrát tomu bude trochu jinak… Kozmické louky jsou místem, které bylo v minulosti zničené a příroda se sem vrací díky nezměrnému nadšení a úsilí několika lidí.Text: Jan Moravec


Ještě před deseti lety byly pozemky při levém břehu řeky Opavy mezi Kozmicemi a Jilešovicemi jen meliorované, intenzivně obhospodařované, nadmíru hnojené a často přeorávané louky, na severovýchodě lemované kanálem, ve kterém jen dle názvu Přehyně člověk tušil potok (podoba lokality v té době je vidět dobře třeba na leteckých snímcích z roku 2003 na mapy.cz). Z přírodovědného hlediska tu byl zajímavý snad jen zbytek dávného koryta, lemující lokalitu z jihu, ve kterém se dosud vyskytovala žebratka bahenní a nepatrné zbytky populace piskoře pruhovaného (při biologických průzkumech před začátkem revitalizace tu byly nalezeny dva! kusy), a zejména jedno z posledních hnízdišť čejky chocholaté v širokém okolí.


Výhled z pozorovatelny na
jádrovou část Kozmických luk
Foto Jan Moravec


 Celý článek v pdf

« Návrat zpět »