Naše příroda, ročník 2016, číslo 3

Kdysi jeskyni Pec obývali paleolitičtí lovci. Co se skrývá v jejím podzemí, pod Plaveckým hradem, donedávna sotva kdo tušil. Před třemi roky pronikli jeskyňáři do míst možná stovky tisíc let uzavřených před vnějším světem. V jedné z nejkrásnějších jeskyní Malých Karpat se vývoj krasu zastavil před dlouhou dobou. Unikátní výzdoba tu vytváří zvláštní a zcela výjimečný mikrosvět, jaký v Plaveckém krasu nikde jinde nenajdeme.Text a foto: Jiří Sladký


Pec je jednou z mála jeskyní na Slovensku osídlených před čtyřiceti tisíci lety. Napovídal tomu už nápadný portál, ale defi nitivně to potvrdily archeologické sondy. Vykopané nástroje jsou stejného stáří a stejné kultury jako nálezy v nedaleké jeskyni Deravá skala (Szeletien v mladším paleolitu). Podle geologů má jeskynní síň charakter strmého skalního tunelu. Svým nízkým portálem obráceným k západu působí doslova magickým dojmem. Sluneční paprsek na své dráze prochází jeskyní a přibližně v období zimního slunovratu ozařuje nejvzdálenější místo od vchodu, zadní stěnu, kde dnes ústí vstup do jeskynního podzemí. Dovedeme si představit, že Pec tak mohla sloužit jako další z řady kultovních jeskyní založených např. na astronomickém základě. Přesné měření asi ještě nikdo neprováděl a stejně tak zatím chybí jakékoliv podpůrné nálezy.


V jeskyni Pec se před očima
jejích objevitelů rozprostřel
neznámý a neobvyklý svět

« Návrat zpět »