Naše příroda, ročník 2016, číslo 4

Také jste někdy uvažovali, proč zoologové říkají některým housenkám housenky, a jiným, na první pohled stejným, housenice? Odpověď je vlastně docela jednoduchá a dala by se vyřídit několika slovy – housenky jsou larvy motýlů, zatímco housenice jsou larvy blanokřídlého hmyzu z podřádu širopasých. Larvy obou skupin jsou však tak zajímavé, že stojí za to prohlédnout si je trochu blíže.Text a foto: Hana a Vladimír Motyčkovi


Podívejme se nejprve, co o nich říká klasik zoologické literatury Alfréd Brehm: „Larvy motýlů nazýváme housenkami. Mají téměř vždy podobu protáhlou, válcovitou, tři, nohy nesoucí kroužky hrudní a zpravidla jedenáct kroužků zadečkových, dále na kulaté hlavě dvojici trojčlenných tykadel a silné kousavé ústroje ústní, jakož i obyčejně šest párů postranních jednoduchých oček. Malým otvorem na spodním pysku vyúsťují předavé žlázy. Kromě drápky opatřených hrudních noh nalézáme na dlouhém zadečku ještě takzvané panožky. Je jich většinou pět párů, z nich přední jsou rozděleny na třetím až šestém kroužku zadečkovém, kdežto poslední pár, zvaný pošinky, sedí na posledním kroužku tělním.


Pilatka březová (Craesus septentrionalis)

« Návrat zpět »