Naše příroda, ročník 2016, číslo 4

Čelnice (Otitinae) jsou podčeledí čeledi doličnatkovitých (Ulidiidae). Jde o drobné až dosti velké (2,5–11 mm), většinou poměrně nápadné a pestré (skvrnité, pruhované) akalyptrátní mouchy, často se skvrnitými nebo páskovanými křídly. V České republice je fauna této skupiny poměrně dobře prozkoumaná. Dosud zde bylo známo 22 druhů čelnic; většina z nich je teplomilných a řada patří k druhům vzácným. Dva druhy (Herina germinationis a H. paludum žijící na mokřadech) jsou u nás považovány za ohrožené a další dva (stepní Cephalia rufipes a lesní Otites rivularis) za kriticky ohrožené. Proto je nález každého dalšího druhu čelnice nového pro naši faunu překvapivý.Text a foto: Jindřich Roháček


Zvlášť pozoruhodný byl proto objev čelnice Tetanops myopina při výzkumu psamofi lní fauny dvoukřídlého hmyzu v pískovně Závada na Hlučínsku. Jde totiž nejen o nový druh, ale i nový rod pro faunu České republiky. Tato striktně pískomilná čelnice je v podstatě přímořským druhem, který normálně žije na pobřežních pískových dunách u Irského, Severního a Baltského moře a (v Irsku a Walesu) vzácně i u pobřeží Atlantiku, kde se jeho larvy vyvíjejí ve stéblech trávy zvané kamýš písečný (Ammophila arenaria). Na řadě míst, zejména na pobřeží Baltského a Severního moře, jde o mouchu poměrně běžnou.


Tři exempláře
(párek a další samec)
Tetanops myopina na stéble
třtiny křovištní.
Délka těla největšího
kusu asi 7 mm

« Návrat zpět »