Naše příroda, ročník 2016, číslo 6

Vykukují z hrabanky poblíž stromů, rostou na kmenech a větvích, ale někdy se objevují až na padlém dřevě nebo pařezech. Houby – nezelené, heterotrofní organismy, svou výživou závislé na dřevinách. Získávají od nich především cukry, protože si je svépomocí nedokáží vyrobit, zatímco stromy a keře jich během fotosyntézy produkují kvanta.Text: Alena Říhová


Houby parťáci vytoužená cukrátka poctivě vyměňují za vodu a anorganické živiny, zato houboví tyrani se s dřevinami o nic dělit nehodlají. Naopak se jim zakousnou pod kůži a hladově jim (z)hltají dřevo. Ačkoliv některé svého hostitele jenom oslabí, mnohé ho zaživa umučí a pak se ještě bezostyšně pustí do jeho ostatků. Jednoduše se přidají k recyklační četě, tedy partě hub, která si vystačí jen s tlejícími organickými zbytky, jejichž rozkladem do půdy navrací živiny, které strom během svého života nashromáždil. Prostě v lese nic nepřijde nazmar. Pralesní houby k životu potřebují trvalé zastoupení dřevin ve všech stadiích vývoje. Na rozkládající se dřevo je jich vázána nadpoloviční většina, proto se jimi budeme zabývat podrobněji.


Vzácný prales je plný jedlých a výtečných kousků, ale
houby na guláš si, prosím, nasbírej jinde. Hřib koloděj
(zde) např. pomáhá vodou a anorganickými živinami
zásobovat duby a lípy.
Foto David Říha

« Návrat zpět »