Naše příroda, ročník 2016, číslo 6

V pátek 4. listopadu 2016 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů národního kola soutěže Quarry Life Award. Akce se konala v příjemném prostředí Otevřené zahrady Nadace Partnerství v Brně. Soutěž zaměřenou na zvyšování povědomí o biologické hodnotě těžebních míst a hledání způsobů, jak tuto hodnotu dále posílit, pořádají společnosti Českomoravský cement, a.s., a Českomoravský štěrk, a.s. Vyhlášení se stalo hezkou tečkou za půlroční spoluprací týmů, porotců i pracovníků obou společností.Text: Kamila Botková, Lukáš Volša, Hana Michalíková Foto: archiv společnosti Českomoravský cement, a.s.


Quarry Life Award je mezinárodní soutěž na podporu biodiverzity v lomech a pískovnách. Těžební místa nabízí mimořádně variabilní prostředí a stanoviště pro výjimečnou fl óru a faunu. A právě soutěž Quarry Life Award dává možnost navázání spolupráce mezi těžaři a zájemci z řad odborníků i laiků, kterým umožní poznávat tato atraktivní místa a navrhnout v rámci svých soutěžních projektů vlastní opatření, jak je dále rozvíjet. Zkušenosti se soutěžními projekty z předchozích dvou ročníků ukazují, že je to možné. Vítězové z 1. a 2. ročníku soutěže i nadále spolupracují na provozovnách na rozvíjení svých projektů v oblasti biodiverzity a potvrzují tak, že projekty ukončením soutěže nekončí.


Quarry Life Award 2016

« Návrat zpět »