Naše příroda, ročník 2016, číslo 6

Hluboké lesy, pitoreskní skály i malebné odlesněné hřebeny s roztroušeným valašským osídlením tvoří nejvýznamnější krajinné fenomény Hostýnských vrchů. Zdvihají se příkře a majestátně nad rovinami středomoravské Hané a směrem na jihovýchod plynule přecházejí v nekonečná pásma karpatských hor.Text a foto: Martin Janoška

Kde jinde začít putování Hostýnskými vrchy než na Svatém Hostýně (735 m) – památném kopci symbolizujícím hned po Velehradu nejposvátnější místo moravské země. Téměř až na vrchol Hostýna jezdí z Bystřice pod Hostýnem autobusová linka a navzdory tomu, že sem hlavně o víkendech vyjíždí nemalé množství lidí, si poutní areál uchovává svou klidnou a neměnnou duchovní atmosféru, která by vás měla pozitivně naladit pro další objevování přírodních krás okolních hor. Kromě poutní Baziliky Nanebevzetí Panny Marie stojí na Hostýně za vidění křížová cesta od Dušana Jurkoviče a kamenná rozhledna na vrcholu. Ta však bývá v zimě zavřená. Naopak otevřeno i v zimě mívají o víkendech některé poutní krámky lemující široké kamenné schodiště od baziliky k Vodní kapli se svatou vodou.


Západ slunce nad Čerňavou

« Návrat zpět »