Naše příroda, ročník 2017, číslo 1

Na severní okraj Moravského krasu navazuje několik ostrůvků devonského vápence. První z nich leží u Němčic, kde při těžbě železné rudy místní havíři nafárali podzemní prostory s unikátní kalcitovou výzdobou. O pár kilometrů výše se rozprostírá velice malebný Vratíkovský kras, který je hlavní součástí přírodní rezervace Vratíkov. Poslední vápencovou enklávu pak tvoří takřka neznámý Mojetínský kras.Text a foto: Jakub Hloušek


Mojetínský kras se vypíná nad obcemi Vážany a Knínice u Boskovic. Je situován do vrcholových partií západní strany Mojetínského hřbetu. Po něm rovněž obdržel své pojmenování. Ačkoli kousek odtud prochází modře značená stezka a dvě cyklotrasy, tak stále zůstává naprosto mimo jakoukoliv pozornost. Tomu se ani nelze tolik divit, poněvadž až na čestné výjimky není vůbec zakreslen v mapách. Nejčastěji sem patrně zabloudí akorát zdejší myslivci, poněkud řidčeji se tady objeví příznivci geocachingu a také speleologové. Mojetínský kras totiž stále představuje naprosto neprobádané území s perspektivou zajímavých objevů. I když určitě mnohem skromnějších, než jaké doprovázely průzkum našich nejznámějších krasových lokalit. Přesto ale vyvolává asociaci bílého místa prostoupeného vzrušující příchutí dobrodružství.


Utajená vyhlídka na střeše
Mojetínského krasu

« Návrat zpět »