Naše příroda, ročník 2017, číslo 1

Krahujec obecný dnes patří k nejrozšířenějším dravcům měst, přestože je druhem silně ohroženým. V populaci městských ptáků hraje nezastupitelnou roli – přispívá k zachování její přirozené rovnováhy. A ačkoliv povětšinou žije v naší těsné blízkosti, zůstává bez povšimnutí. Zahlédnout ho totiž vůbec není snadné, natož pak stát se svědkem jeho loveckého umění. Nám se podařilo přistihnout ho v akci hned několikrát. A opravdu bylo na co se dívat. Konečně, posuďte sami.Text: Alena Říhová


Ještě v nedávné minulosti početnost krahujce u nás kolísala. Za úbytky úspěšného ptačího predátora vždy stál člověk. V devatenáctém století především myslivci, kteří ho lovili. A ačkoliv po druhé světové válce ochranáři docílili přechodného zvýšení jeho stavu, záhy nastal další pokles v důsledku používání pesticidů na polích. K regeneraci české krahujčí populace došlo teprve koncem 20. století a dodnes je víceméně stabilní. Snad právě proto, že se dravec postupně přizpůsobil životu ve větších městech (a jejich okolí ), kde nachází vhodné životní podmínky. Proto je jeho výskyt spíše lokální.


Samice si klidně troufne na sobě rovné sousto. Mladá
slečna právě skolila hrdličku a škube ji hlava nehlava
přímo uprostřed vozovky. Musí ale balancovat, aby svou
pozici v sedle ustála.
Foto David Říha

« Návrat zpět »