Naše příroda, ročník 2017, číslo 2

Když tu člověk prochází, skoro by nevěřil, že je jen půl druhého kilometru od města. Obyvatelé Vlašimi to místo znají pod jménem Jinošov a patří k jejich oblíbeným vycházkovým místům.Text: Jan Moravec


Jinošov je jednak jméno dvora, jednak zalesněného kopce nad opačným břehem potoka Orlina. Soustava čtyř rybníků, prostřídaných loukami a mokřadními olšinami, se nazývá Jinošovským údolím, či zkráceně taktéž Jinošovem. Jako takzvané Vorlinské údolí pak pokračuje dále k Vlašimi, v podstatě až do města. Jinošovské údolí je tím, co nazýváme kulturní krajinou. Žádná divočina. Vše, co zde je, více či méně (s výjimkou olšin) vytvořil člověk. Přesto jde o místa malebná na pohled a velmi zajímavá i přírodovědně.


V obnovených tůních v Jinošovském lomu je plno života

 Na dohled od Vlašimi

« Návrat zpět »