Naše příroda, ročník 2017, číslo 5

Odpověď na otázku, která hora na Šumavě vystupuje nejvýše, nebývá jednoznačná. Tato malebná a rozsáhlá hornatina na rozmezí tří států má samozřejmě pouze jeden nejvyšší vrchol, kterým je Velký Javor na německém území, ale u nás spolu s ním „jedním dechem“ vyslovujeme i hraniční horu Plechý, nejvyšší bod české a rakouské části pohoří. Tyto dvě pomyslné „střechy Šumavy“ patří k častým cílům turistů a nepochybně zaujmou nejen dalekými výhledy, ale také svojí působivou povrchovou tvářností. Pod příkrými srázy obou hor se zrcadlí hladina tajemných horských jezer a na skalnatých vrcholcích vystupují, možná tak trochu symbolicky, dvě hlavní horniny celého pohoří – rula a žula. Břidličnatá rula tvoří rozložitý masiv Velkého Javoru (1 456 m), kdežto Plechý (1 378 m) je součástí táhlého hraničního hřbetu z vyvřelé horniny žuly.Text a foto: Jan Vítek


Přes hlavu Richarda Wagnera

Nejvyšší hora celé Šumavy Velký Javor (Grosser Arber) dominuje německé části pohoří, zvané Bayerischer Wald (Bavorský les). Vystupuje nedaleko od Železnorudského průsmyku a dobře dostupná je proto i z naší strany. Hned za Železnou Rudou a státní hranicí se horská silnice klikatí do sedla Brennes, kde je začátek nejužívanější výstupové trasy – pokud ovšem nedáme přednost pohodlnější a rychlejší lanovce. K nevšedním zážitkům patří i poněkud náročnější výstup od nedalekého Velkého Javorského jezera kolem příkrých srázů Jezerní stěny. Vlastní „střecha Šumavy“ už tak romantická není, i když tady objevíme řadu působivých míst. Vrcholku dominují kupole radarů a meteorologické stanice, živo pak bývá zejména při horské chatě nad horní stanicí lanovky. Celá síť stezek se odtud rozbíhá po rozložité vrcholové partii Velkého Javoru a mnohé směřují k mohutným vyhlídkovým skalám. Jedna z nich, zvýrazněná dřevěným křížem, tvoří i nejvyšší bod celého pohoří.


„Střecha“ celé Šumavy – vrcholová partie Velkého Javoru (Grosser Arber)

« Návrat zpět »