Naše příroda, ročník 2017, číslo 5

Quarry Life Award je soutěž zaměřená na zvyšování povědomí o biologické hodnotě těžebních míst a o hledání způsobů, jak tuto hodnotu dále posílit. V lomech a pískovnách společností Českomoravský cement, a.s., a Českomoravský štěrk, a.s., probíhá již od roku 2011. Soutěžní týmy se se svými projekty účastní národního kola v ČR, a dále pak automaticky postupují do kola mezinárodního. Quarry Life Award 2018: Příroda zvítězí

« Návrat zpět »