Naše příroda, ročník 2017, číslo 6

Asi před dvaceti lety jsme si na své zahrádce v zahrádkářské kolonii v Praze na Žižkově vybudovali okrasné jezírko. Nic velkého, betonová skořepina s rozměry 3 x 4 m, dno stupňovité. V nejhlubším místě je hloubka asi 1 m a je zde umístěna výpust s přepadem v podobě plastové trubky směřující k hladině. Lekníny a ostatní vodní rostliny jsou zasazené do plastových nádob. První čolci obecní (Lissotriton vulgaris) začali kolonizovat jezírko už dva roky od jeho založení a postupně se jejich počet rozrostl odhadem na 300 jedinců.Text a foto: Radek Sejkora


Čolci velcí (Triturus cristatus) si dali trochu více „na čas“. Přibližně po šesti letech od založení jezírka jsem totiž zkoušel (inspirován právě vyšlou publikací „Ochrana obojživelníků“ od Blanky Mikátové a Mojmíra Vlašína) monitorovat jarní tah čolků obecných na místo rozmnožování. Jaké pak bylo pro mne překvapení, když jsem v odchytové nádobě nalezl i dva jedince čolka velkého. Jednalo se tehdy o asi rok staré mládě a jednu mladou samičku. Od té doby se v jezírku v jarních měsících téměř každoročně rozmnožují a jejich počet postupně vzrostl na přibližně dvacet dospělých zvířat. Na rozdíl od čolků obecných žijí čolci velcí i v období rozmnožování poměrně skrytě a jejich námluvy probíhají především až po setmění, případně v časných ranních hodinách. Larvy lze pak pozorovat přibližně od poloviny prázdnin až poté, co dospělí čolci už vodu opustili. Do té doby se patrně skrývají mezi vodními rostlinami. V některých letech se ale v jezírku jejich larvy nevyskytovaly vůbec. Ostatně ani průběh rozmnožování není zdaleka každý rok stejný. V letošním roce například stačila jedna jediná březnová bezmrazá noc k tomu, že několik čolků obecných včetně jednoho samce čolka velkého vstoupilo do vody. Bez úhony zde pak přečkali i následné velké mrazy, kdy byla hladina jezírka po mnoho dní zcela zamrzlá. Samcům se dokonce vyvinuly pod ledem i při těchto nízkých teplotách hřebínky. Několikrát jsem sice zkoušel vysekat díru v ledu, ta ale brzy stejně zase zamrzla. Po odeznění mrazů pak bylo jezírko plně osídleno čolky velkými i obecnými takřka ze dne na den.


Samec starší šesti let

« Návrat zpět »