Naše příroda, ročník 2017, číslo 6

V České republice je několik lokalit, které svou výjimečností patří mezi evropské unikáty a jejich význam přesahuje hranice státu. Jednou z nich je Mohelenská hadcová step, národní přírodní rezervace. Rozprostírá se nad řekou Jihlavou, která zde tvoří meandr, nazývaný „Čertův ocas“. Rezervace leží v těsném sousedství obce Mohelno a v blízkosti Dalešické přehrady a Jaderné elektrárny Dukovany. Hadcová step patří k jedné z nejcennějších lokalit v České republice, ale také i v Evropě.Text a foto: Antonín Havlát


Od platnosti nového zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 přešlo toto území do kategorie NPR (národní přírodní rezervace). V současné době se stará o území Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. V roce 2005 byla tato NPR zahrnuta do národního seznamu evropských významných lokalit soustavy Natura 2000. Díky hadcovému podloží (které je bohaté na hořčík, ale chudé na živiny) je zde velice rozmanitá fauna a flora. Hadec (serpentin) je silně bazická, většinou tmavozelená hornina, která velmi dobře akumuluje teplo. ( Jméno hadec dostala tato hornina podle barvy a vzhledu, který připomíná hadí kůži.) Kromě hadce se místy vyskytují granulity a jurské štěrky. Místy, na erozních svazích, vystupuje hadec na povrch ve formě skalisek a sutí. Na tomto podloží jsou na stepi neutrální, až slabě alkalické půdy s vysokým obsahem půdního vzduchu. Spolu s malým obsahem živin a nedostatkem srážek tato skutečnost nepříznivě ovlivňuje růst mnoha druhů rostlin a může způsobovat například nanismus (zakrslost). Nanismus, který by se dal čekat pouze u rostlin, se zde nachází i u hmyzu. Patří sem zástupci denních motýlů, teplomilných sarančí (Acridoidea) a hmyzí společenstva na kavylech a kručince.


Kamenné hadcové stráně

« Návrat zpět »