Naše příroda, ročník 2018, číslo 4

Hadec neboli serpentinit je velmi zvláštní hornina. Má zcela specifické chemické vlastnosti, zejména vysoký, pro řadu rostlin toxický obsah hořčíku a dalších kovů a naopak velmi nízký obsah živin. V důsledku toho rostou na hadcích rostlinná společenstva, jaká nenajdeme nikde jinde. A protože hadec je hornina poměrně vzácná, vyskytující se jen ostrůvkovitě, patří i hadcová společenstva mezi velké vzácnosti. Mnichovské hadce

« Návrat zpět »