Naše příroda, ročník 2018, číslo 5

Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) patří mezi naše vzácné druhy ptáků. Je velká asi jako vrabec, nápadná je dlouhým stupňovitým ocasem. Obě pohlaví se v zabarvení výrazně liší. Dospělý samec má po stranách hlavy výrazné černé „vousy“, záda a část křídel má pastelově hnědé, spodek těla světlý a přední část boků narůžovělou. Samice je celkově jednobarevně hnědá s bledým břichem. Životním prostředím sýkořice jsou rozlehlé a těžko přístupné porosty rákosu nebo orobince s hustým podrostem vodních rostlin a polehnutým orobincem s trvalou hladinou mělké vody. Z tohoto důvodu patří mezi velmi nenápadné a těžko pozorovatelné druhy.Text a foto: Ľubor Čačko


Sýkořice vousatá patří mezi vzácné a zřídkavě se vyskytující druhy ptáků nejen u nás, ale i v celé střední Evropě. Rozšířená je zejména v jihovýchodní Evropě a na některých místech střední Evropy, kde je ale její areál značně roztříštěný. Největší koncentrace sýkořic je v Rumunsku v deltě Dunaje, kde jejich počty dosahují více než 200 000 hnízdících párů. Dále se vyskytuje v Rusku, Rakousku, Španělsku, Itálii, Francii, Maďarsku, na Ukrajině, v Turecku, Švédsku a Nizozemsku. U nás patří sýkořice mezi zřídka se vyskytující hnízdiče. V Čechách a na Moravě je známá pouze z některých lokalit jižní Moravy a východních a jižních Čech, kde se odhaduje hnízdění 100 až 200 párů. Na Slovensku pravidelně hnízdí na několika lokalitách na západě a východě, s odhadem počtu asi 150 až 400 párů. Sýkořice patří mezi naše stálé ptáky. V zimních měsících u nás pravidelně zimuje, část ptáků však odlétá na jih, zpravidla do Maďarska a Rakouska.


V zabarvení samečka dominují zejména výrazné černé „vousy“, které jsou vytvořeny z prodloužených pírek

« Návrat zpět »