Naše příroda, ročník 2018, číslo 6

Kdybychom měli zvolit jeden druh jako symbol ptačího vetřelce, kdo by se jím nejspíš stal? Nad odpovědí nebude jistě váhat nikdo, kdo měl příležitost navštívit více kontinentů: typicky je prvním opeřencem, který nám zkříží cestu po opuštění letiště, vrabec domácí. Potkáme jej často dříve než jakýkoli z místních původních druhů. A je jedno, zda je to letiště v Sao Paulu, Melbourne nebo Pardubicích. V našem seriálu tohoto invazního „krále“ vynecháme, protože u nás v České republice není druhem původním. Vrabčí čeládku ale úplně nezanedbáme: i u nás skutečně původní „bratranec“ vrabce domácího, tedy vrabec polní, je dobyvatelem, byť méně úspěšným, mnoha koutů jiných světadílů. A rozhodně stojí za podrobné povídání o jeho globálních eskapádách.Text a foto: Tomáš Grim


Kde je vrabec polní doma? Původem je to druh eurasijský: vyskytuje se přirozeně od západní Evropy po Japonsko, na severu zasahuje na hranici tajgy a tundry, na jihu až do tropů Malajsie a Indonésie. Izolovaně proniká na několika místech i do severní Afriky. To ale neznamená, že celé tyto oblasti jsou osídleny vrabcem polním přirozeně. Třeba Maltu, Korsiku a Sardinii osídlili vrabčáci až během 20. století. Na Sardinii byli introdukováni člověkem, v případě zbylých dvou ostrovů není jasné, zda se tam dostali také v důsledku záměrné lidské činnosti, nebo „přirozeně“ – v uvozovkách proto, že jedním z pozoruhodných způsobů šíření vrabce polního jsou jeho plavby po moři na lodích. Vrabci prostě v jednom přístavu na loď nasednou a v jiném zase vystoupí!

Tak tomu nejspíš bylo při invazi vrabce polního na Borneo. Z 50. let minulého století totiž pochází záznam vrabčí kolonie z přístavu Sandakan v provincii Sabah; ze Sandakanu se pak vrabci polní rozšířili dál po ostrově. Předpokládá se, že do zmíněného přístavu připluli sami na lodích buď ze Singapuru nebo Hongkongu.

K vrabci polnímu se váže i introdukční událost starší než jakékoli historicky doložené vysazení člověkem, s nímž jsme se dosud setkali. Mezi Tchaj-wanem a Čínou se v Tchajwanském průlivu nachází Peskadorské ostrovy. Na ně byl vrabec polní záměrně vysazen člověkem už v roce 1728. Poměrně stará je také introdukce vrabce polního na Filipíny – už před rokem 1850 z Číny. Vrabec polní se tedy liší od ostatních druhů v našem seriálu (snad s výjimkou některých konkrétních introdukcí hrdličky zahradní v rámci Asie) i v tom, že jeho zdrojové populace neležely vždy v Evropě.


Při setkání s vrabcem polním v naší zemědělské krajině nám většinou asi ani nepřijde na mysl, jak výjimečný příběh se skrývá za jeho nenápadnou „fasádou“. Polňák je úspěšný kolonizátor mnoha koutů celého světa, včetně řady ostrovů v těch nejexotičtějších končinách tropických moří.
Lednické rybníky, ČR

« Návrat zpět »