Naše příroda, ročník 2018, číslo 6

Labe pokládáme za naši největší a nejdelší řeku. Za to, že tomu tak je, vděčíme Keltům, kteří si nevšimli, že delší a mohutnější je Vltava. Největší změny prodělalo Labe, ostatně jako většina našich řek, na počátku minulého století, kdy proběhla tvrdá regulace řeky. Důvodem byla ochrana před častými povodněmi a potřeba splavnění řeky pro lodní dopravu. Ani jedno se tak úplně nepovedlo. Právě v části řeky u Přelouče se Labe rozvodňuje dodnes a ani lodní doprava nefunguje. Stěžejní pro život na řece v této části je fakt, že zde při regulaci Labe vlivem tvrdého podloží vznikl peřejnatý úsek. Voda se okysličuje, což vyhovuje některým skupinám živočichů. Jednou takovou skupinou jsou vodní ptáci. Ti v prokysličené vodě nacházejí dostatek potravy. Důležitým faktorem ovlivňujícím v zimě život na řece je i to, že voda ani v největších mrazech nezamrzá. Tento fenomén přispívá k tomu, že se sem v zimním období stahují vodní ptáci, aby zde přečkali nejchladnější období roku.Text a foto: Martin Kohoutek


Nejznámějším a nejběžnějším druhem, který zde můžeme potkat, je samozřejmě kachna divoká (Anas platyrhynchos). Tento druh zde zimuje v počtech stovek jedinců. Jiné druhy již tak početné nejsou. V desítkách jedinců každoročně zimují hoholi severní (Bucephala clangula). Tato středně velká potápivá kachna má velice svérázný vzhled. U samců převažuje černobílé zbarvení s nápadně zelenavou hlavou a s výraznou bílou skvrnou v obličeji. Samice jsou jako u většiny druhů kachen hnědavé. Pokud hejno vyplašíme, pak uslyšíme nápadný šumot křídel, který slouží k tomu, aby se skupina letící v noci neztratila.

Dalším druhem vyskytujícím se v desítkách jedinců jsou morčáci velcí (Mergus merganser). Jejich počty v posledních letech nápadně narůstají. Samci jsou opět nepřehlédnutelní. Mají sněhobílé boky a lesklou tmavě zelenou hlavu s červeným zobákem. Jejich hlavní potravou jsou menší ryby. Dalším druhem, který tady můžeme běžně vidět, je kormorán velký (Phalacrocorax carbo). Stromy podél vody, kde s oblibou sedají, poznáme podle toho, že jsou z velké části pokryty bílým povlakem, což je způsobeno trusem těchto ptáků.


Morčáci velcí

« Návrat zpět »