Naše příroda, ročník 2018, číslo 6

Naše příroda skýtá unikátní skvosty také v říši hmyzu. Mezi největší brouky patří majestátně vyhlížející roháč obecný (Lucanus cervus L.), který nemá pro svou velikost mezi našimi brouky konkurenci. Měří kolem 8 cm. Najdou se i jedinci ještě větší. Na jeho těle nás zaujmou parohovitě prodloužená „kusadla“, která ovšem používá jen v boji s ostatními rivaly v době páření.Text a foto: Jaromír Zumr


Život roháčů je složitý v tom, že se vyvíjí mnoho roků a nakonec žije jen pár dní. Samice snáší okolo 30 vajíček, která jsou v průměru jen 2,55 mm velká. Klade je do substrátu okolo ztrouchnivělých pařezů, nebo přímo do hnijícího dřeva starých dubů. Někdy se musí samička, která chce naklást svá vajíčka, zahrabat až 75 cm hluboko. Z vajíček se líhnou larvy, které se živí humusem, později žerou i dřevo. Larva se potom několikrát běhen čtyř až pěti let svléká. Někdy může vývoj probíhat ještě déle. Délka vývoje larev je závislá na teplotě, vlhkosti a úživnosti substrátu. V posledním instaru je bělavá kukla velká okolo 10 cm. Kuklí se v kokonu, který je vytvořen z trouchu a trusu. Imaga dospělých brouků se objevují od konce května do srpna a žijí jen 14 dní, někdy až jeden měsíc. Výjimečně i déle. Samice jsou na rozdíl od samečků velké jen okolo 4 cm. Mají krátká normální kusadla.

Roháči jsou obyvatelé starých dubových lesů. Na našem území se s nimi můžeme setkat ostrůvkovitě na několika místech. Proslulá jsou především místa na jižní Moravě a v jižních Čechách. Dospělí brouci obletují za soumraku s velkým hřmotem zejména duby, kde se živí vytékající mízou stromů. Občas potravu hledají i na jiných druzích stromů. Mízu pijí tak, že z „úst“ vysunou jazýček, který funguje jako savý papír. Chlupatý jazýček ponoří do mízy a nechají přes něj vsakovat blahodárnou tekutinu. Pokud brouk objeví takový zdroj, může u něho zůstat i několik hodin. S přestávkami saje mízu mnoho minut. V případě, že potřebuje vyprázdnit střeva, vystříkne „tekutinu“ až do vzdálenosti 40 centimetrů.


Sameček roháče obecného se liší od samičky dlouhými prodlouženými kusadly. Samičky mají jen velmi krátká kusadla

« Návrat zpět »