Naše příroda, ročník 2019, číslo 1

Možná, že na jaře odněkud z koruny stromu zaslechnete monotónní kňučivé volání „ge – ge – ge“. Tohle nápadné volání patří jednomu z našich nejzajímavějších ptáků, krutihlavovi obecnému. Pojmenování získal podle svého chování. Je-li totiž v tísni, zježí peří, rozevře ocas, svěsí křídla a kroutí krkem. Bohužel v současnosti je jeho volání slyšet čím dál méně, neboť krutihlav se stal v naší krajině zřídkavým jevem a proto byl i zařazen na seznam silně ohrožených živočichů.Krutihlav obecný (Jynx torquilla) je řazen do skupiny datlovitých ptáků, přestože neumí to, co většina jeho příbuzných. Nedokáže totiž ani vytesávat hmyz z pod kůry stromů, ani rozevírat šišky a vybírat semena. Od většiny datlů se odlišuje i svým nenápadným zbarvením. U krutihlava převažuje šedohnědý odstín s jemným podélným i příčným vlnkováním. Dokonce nemá ani pevná ocasní pera, která většině datlů pomáhají při šplhání. Samozřejmě má i výrazné znaky, kterými jasně potvrzuje svou příbuznost s touto skupinou. Tím znakem je například vratiprst. To znamená, že na končetině jsou dva prsty dopředu a dva dozadu. Příbuznost s datly dokazuje i jeho nápadně dlouhý lepkavý jazyk.


Krutihlav obývá jak Evropu, tak i Asii, ale jako jediný z našich datlů je tažný. Zimuje v Africe a ojediněle i ve Středomoří. V Evropě hnízdí především v severozápadních oblastech, ale jeho početnost se všude silně snižuje.


Krutihlav obecný v dutině

« Návrat zpět »