Naše příroda, ročník 2019, číslo 1

Ochrana vybraných fragmentů přírody – toho nejcennějšího, nejzajímavějšího, nejunikátnějšího či naopak nejreprezentativnějšího – je bezesporu důležitá, ale problém ochrany přírody jako celku neřeší. Pokud chceme žít ve zdravém prostředí, pokud chceme zachovat biologickou rozmanitost v celé její šíři, je nezbytné zaměřit se na ty plochy, které v naší krajině převládají. A to jsou urbanizovaná území, hospodářské lesy a zemědělská krajina. Příroda ve městě byla tématem konference Naše příroda v roce 2017, na lesy dojde tento rok. Konference 2018 se zabývala právě biodiverzitou zemědělské krajiny. Konference Naše příroda (Biodiverzita zemědělské krajiny) - celý článek

« Návrat zpět »