Naše příroda, ročník 2019, číslo 2

Pokud bychom chtěli spočítat všechny možné Poľany, které na Slovensku existují, asi bychom se nedopočítali. Horstvo, nesoucí název Poľana, je však v jenom jedno. Rozkládá se prakticky přímo v „těžišti“ Slovenska a spolu s rumunským pohořím Calimani patří k nejzachovalejším sopečným masivům v celém karpatském oblouku. Navzdory svým mimořádným přírodovědným, krajinářským a kulturním hodnotám je Poľana hodně opomíjená a turistický ruch se jí úspěšně vyhýbá.Pohoří Poľana leží na středním Slovensku východně od Zvolena a Banské Bystrice. Na jihu a západě je ohraničena hustě osídlenou Zvolenskou kotlinou, na severu údolím Hronu, na východě plynule přechází do Slovenského Rudohoří. Přestože Poľana patří jen ke středně vysokým slovenským pohořím, její hřebenové partie převyšují okolní sníženiny až o 1000 m. Nejvyšší bod Poľana (nebo taky Zadná Poľana) dosahuje 1 458 m. Vrchol Hrb (1 255 m) v severní části hor bývá podle některých údajů považován za geometrický střed (těžiště) Slovenska.


Masiv Poľany od jihu

« Návrat zpět »