Naše příroda, ročník 2019, číslo 3

Zoologické zahrady si většina jejich návštěvníků spojuje s exotickými zvířaty, pocházejícími z dalekých krajů a mnozí jsou pak poněkud zaskočeni, objeví-li mezi opicemi, ledními medvědy, tygry a krokodýly výběh, ve kterém se prohánějí naše vydry nebo dokonce „obyčejní“ srnci. Každý učitel přírodopisu však u takovéhoto výběhu zajásá a přinejmenším v duchu si pomyslí, že takových zvířat by se mělo v našich zoologických zahradách chovat více. Ostatně již zakladatel pražské zoologické zahrady Jiří Janda, který byl profesorem přírodopisu na gymnáziu, kladl na chov zvířat z naší přírody velký důraz, neboť si uvědomoval, jak je důležité seznamovat s nimi širší veřejnost a získávat pro ně sympatie.Zoologické zahrady si většina jejich návštěvníků spojuje s exotickými zvířaty, pocházejícími z dalekých krajů a mnozí jsou pak poněkud zaskočeni, objeví-li mezi opicemi, ledními medvědy, tygry a krokodýly výběh, ve kterém se prohánějí naše vydry nebo dokonce „obyčejní“ srnci. Každý učitel přírodopisu však u takovéhoto výběhu zajásá a přinejmenším v duchu si pomyslí, že takových zvířat by se mělo v našich zoologických zahradách chovat více. Ostatně již zakladatel pražské zoologické zahrady Jiří Janda, který byl profesorem přírodopisu na gymnáziu, kladl na chov zvířat z naší přírody velký důraz, neboť si uvědomoval, jak je důležité seznamovat s nimi širší veřejnost a získávat pro ně sympatie.


.

Vydra říční (Lutra lutra) Vydrám zmar! Tak znělo heslo propagované rybáři a myslivci na počátku minulého století. A že bylo úspěšně plněno, o tom svědčí nejen lovecké statistiky z té doby, ale hlavně skutečnost, že vydra byla na našem území téměř úplně vyhubena. V roce 1978, kdy bylo provedeno celostátní sčítání vyder, byl jejich počet odhadnut na pouhých 170 kusů. A to již byla vydra téměř 15 let chráněna jak mysliveckými zákony, tak i zákonem na ochranu přírody! Podle současných odhadů prováděných zoology, kteří se vydrami profesionálně zabývají, u nás žije asi 3 700 vyder (podle mysliveckých statistik to v roce 2016 mělo být dokonce 8 256 jedinců – není nad přesnost). Potud by se zdálo, že vydrám u nás nastaly zlaté časy a o jejich budoucnost nemusíme mít starosti. Přečteme-li si ale prohlášení zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, Českého rybářského svazu a Rybářského sdružení ČR z prosince 2018, ve kterém navrhují, aby byl zahájen lov vyder a bobrů do tzv. smrticích pastí, poznáme, že se smýšlení těchto zájmových skupin za posledních 100 let příliš nezměnilo. Vydry v zoo lze z tohoto pohledu považovat za jakési „ambasadory“ svého druhu (abychom použili termín, který je „in“), kteří dovolují lidem, aby se s nimi blíže seznámili a zároveň umožňují pracovníkům zoologických zahrad, aby o nich návštěvníkům poskytli objektivní informace. Škoda jen, že se vydra říční chová v současnosti pouze ve třech zoo – v Plzni, Hluboké a Děčíně.

« Návrat zpět »