Naše příroda, ročník 2019, číslo 3

Labuť velká (Cygnus olor) je nepřehlédnutelný druh naší avifauny. Patří k vůbec největším létajícím ptákům světa. Může mít až 12 kilogramů váhy a rozpětí křídel může být téměř 2,5 metru. Labuť velkou velice snadno odlišíte od ostatních druhů labutí podle nápadného černého hrbolu na kořeni zobáku, který je zároveň větší u samců než u samic.Labutě tvoří trvalé monogamní svazky. Samec z obsazeného teritoria odhání velmi tvrdě konkurenci. Tou nemusí být jen zástupci stejného druhu. Byl jsem svědkem toho, jak samec vyháněl ze svého teritoria husu velkou (Anser anser). Hnízdo na zabraném teritoriu pak staví samice. Většinou trhá rostlinný materiál kolem sebe a dává ho pod sebe, až vytvoří mohutnou kupu. Pak sem klade nejčastěji 5 až 7 vajec, jejichž inkubační doba je poměrně dlouhá a pohybuje se přes měsíc. Pokud se zeptáte, jakou barvu budou mít mláďata, většina lidí vám odpoví, že šedou, což nemusí být tak úplně pravda.


Rodina labutí velkých se dvěma mláďaty formy immutabilis

« Návrat zpět »