Naše příroda, ročník 2019, číslo 4

Ježek je malý výtržník, kterého na nočních pochůzkách za potravou sotva uvidíte. Zato rámusu nadělá až běda. Ale když ho přece jen přistihnete v akci, na šramocení a funění, jež vás právě vyhnalo z postele ven, úplně zapomenete. Zůstanete totiž v úžasu nad neobvyklou noční podívanou.Ježci jsou noční tuláci. Teprve se soumrakem se vydávají na dlouhou pouť temnotou za potravou. A do úsvitu urazí i několik kilometrů. Cupitají od lesa přes louku až do městských parků a zahrádek. A velmi často se potulují i v bezprostředním okolí lidských příbytků. Přitom musejí přecházet silnice, což se jim mnohdy stává osudným. Právě navečer totiž dopravní provoz sílí a ježci často nestačí vozovku včas přeběhnout.


Ježci se od konce léta poctivě vykrmují k zimnímu spánku. Podívejte, tenhle už je jako kulička. Sotvaže se neskulí doprostřed louže. Narazíte-li však na podzim na podvyživeného jedince, honem s ním do záchranné stanice.

« Návrat zpět »