Naše příroda, ročník 2019, číslo 5

Ptačího elegána v černém fráčku se žlutým nosem pozná snad každé malé dítě. Kos černý směle poskakuje po trávnících kolem nás a městskou zeleň už si bez něj neumíme představit. A tak jistě nikoho nepřekvapí, že donedávna nechyběl prakticky na žádné z českých zahrad. Ovšem po loňském běsnění neviditelného zabijáka z poloviny z nich vymizel. Víte, kdo nám kosy kosí a co s nimi bude dál?Zmizí kosi ze zahrad?


Český svaz ochránců přírody (ČSOP) na přelomu roku zveřejnil smutnou zprávu. Totiž, že kos černý zmizel z bezmála poloviny českých zahrad, ačkoliv ještě vloni nechyběl prakticky na žádné. Na nápadný úbytek kosů poukázala veřejnost a potvrdily ho výsledky prvního celonárodního sčítání ptáků na krmítkách1, do něhož se v rámci dlouhodobého projektu Živá zahrada zapojily tisíce lidí. Dále z něj vyplynulo, že kosí bratři víceméně vymizeli z území hlavního města a částečně i středních Čech, přestože byli dlouhodobě nejběžnějšími opeřenci vůbec (více na www.csop.cz).


I naše dlouhodobá terénní pozorování loňský úbytek kosa černého v hlavním městě potvrzují. Zatímco během léta ještě kosi hojně poskakovali po pražských zahradách, na podzim už byli ve velkoměstě vzácní a během zimy jsme je potkávali jenom ojediněle. Odhadem přežil nanejvýš každý desátý. Teprve letošní jaro přineslo změnu k lepšímu. Kosi začali metropoli znovu osidlovat a dokonce v ní i zahnízdili. Jsou však oproti starousedlíkům výrazně plašší, neodvažují se pronikat do nejfrekventovanějších míst a zachovávají si rozlehlejší teritoria, než původní osazenstvo. Vše nasvědčuje tomu, že město kolonizovali lesní ptáci, kteří úspěšně nahradili vyhynulé kosy měšťáky. Městské zvyky si ale zřejmě osvojí až nová kosí generace, která se v něm narodila. Zkrátka pražská populace kosa se začala pozvolna regenerovat. Otázkou zůstává, jak si kos povede do budoucna nejen v Praze, ale i na zbytku území. Jeho stavy můžete pomoci mapovat a aktualizovat i vy zapojením se do pravidelného zimního sčítání ptáků na krmítkách (viz krmitka.birdlife.cz).


Vzhledem k tomu, že loňský pokles početnosti kosa se zatím nestačil promítnout do výsledků jednotného sčítání ptáků Českou stanicí ornitologickou (ČSO/JSPS), doufejme, že si kos dosavadní mírně stoupající populační trend nadále udrží.


Synantropní kos černý donedávna nechyběl snad na žádném trávníku. A že mu to tam sluší. Ale po loňském řádění viru Usutu z bezmála poloviny zahrad vymizel

« Návrat zpět »