Naše příroda, ročník 2019, číslo 5

Ašský výběžek v nejzápadnějším koutu Česka je pro většinu obyvatel naší země stejně exotický a vzdálený jako daleká cizina. Příroda tu sice nevyčarovala žádné vyložené skvosty, díky své periferní poloze je však nadmíru tichá, klidná a opuštěná. Míst hodných návštěvy je v oblasti Ašska více, než by se mohlo na první pohled zdát, a mnohé z nich se mohou pyšnit přívlastkem nejzápadnější.Na Ašský výběžek jste mohli v Naší přírodě částečně narazit v článku pana Jana Vítka (2018/6), který se věnoval převážně zahraniční, „západoněmecké“ části Smrčin. My tentokrát obrátíme pozornost na české území a občas zabrousíme i na území bývalé NDR.


Akademický spor o Smrčiny


Ašský výběžek vyplňuje plochá a docela vysoko položená vrchovina s názvem Smrčiny, na níž mají zeměpisci významně odlišné názory. Čeští geomorfologové považují Smrčiny za součást Krušných hor a v detailu je člení na Ašskou vrchovinu s nejvyšší horou Háj (758 m), Hazlovskou vrchovinu a Chebskou pahorkatinu. Naproti tomu Němci označují pojmem Smrčiny (Fichtelgebirge) něco jiného: horstvo s nejvyšším vrcholem Schneeberg (1 051m), jež je součástí Durynsko-franského středohoří. Rozkládá se převážně v Bavorsku a k nám zasahuje jenom malou východní částí v nejzápadnějších místech Ašského výběžku. Převážnou část „českých Smrčin“ Němci označují jako Halštrovské hory (Elstergebirge), které podle nich ke Smrčinám nepatří.


Neshody v geografi ckém vymezení jsou však čistě akademickou záležitostí a pro běžného návštěvníka jsou jen obtížně uchopitelné. Krajina ať už Smrčin či Halštrovských hor vykazuje velmi podobné, typické znaky. Převažují zarovnané pláně, z nichž pozvolna vyrůstají nejvyšší kóty kopců v podobě plochých zalesněných kleneb.


Poměrně vysoká nadmořská výška okolo 600 m kombinovaná s vlhkým, chladným a větrným podnebím určuje hlavní ráz kulturní krajiny, využívané především k extenzivnímu zemědělství. Typické krajinné scenérie obstarávají pastviny s hovězím dobytkem a novodobé větrníky.


Typická krajina Ašského výběžku

« Návrat zpět »