Naše příroda, ročník 2019, číslo 6

V živočišné říši spermie představují jedny z nejvíce specializovaných a zároveň i rozmanitých buněk. Jako první zajímavost lze zmínit, že jsou to jediné buňky, které dovršují svůj životní cyklus mimo organismus, který je vytvořil. Avšak pro mnohé může být nejvíc překvapivá rozličnost tvarů a velikostí této buňky. Běžně se na spermii pohlíží jako na buňku s jediným bičíkem, ačkoliv existují mnohé výjimky, které se této představě vymykají. Morfologicky nejrozmanitější spermie nalezneme u členovců. Jako příklad poslouží spermie termitů Darwinových, které jsou vybaveny přibližně 100 bičíky, zatímco někteří zástupci z „mořských pavouků“ (pycnogonida) produkují spermie zcela bez bičíků.Při porovnávání velikosti samčích gamet lze pozorovat taktéž překvapivé rozdíly. Nejdelší spermie bychom mohli nalézt opět u bezobratlých, tentokrát u zástupce z rodu octomilek, Drosophila bifurca. Tělíčko tohoto drobného hmyzu měří jen několik málo milimetrů, avšak samci tvoří spermie až 6 cm dlouhé. Pro porovnání, lidské spermie jsou dlouhé přibližně 48 mikrometrů, jsou tedy 1200 krát kratší, než spermie octomilky Drosophila bifurca. Jak se vůbec může tak dlouhá spermie vejít do tak malého zvířátka? Je to možné díky uložení spermie, která je mnohonásobně stočená v reprodukčním traktu samce a během kopulace se přenáší do protáhlých stočených semenných schránek (receptaculum seminis) samiček.


Na druhou stranu objev nejmenší spermie v rámci živočišné říše se datuje do roku 2017. Mezinárodní tým vědců se zaměřil na výzkum pohlavních buněk včely Cotesia congregata, u které mimo jiné zjistili, že její samci produkují spermie o délce 6–7 mikrometrů. U savců bychom nejdelší spermii přiřadili k malému vačnatci Tarsipes rostratus (349 mikrometrů), zatímco nejkratší spermii bychom hledali u dikobraza (Hystrix africaeaustralis; 28 mikrometrů). Na základě těchto informací lze snadno odvodit, že neexistuje vztah mezi velikostí zvířete a spermie, kterou produkuje daný druh. Pro pochopení tohoto jevu je nezbytné si uvědomit další faktor: počet spermií, které je schopný daný jedinec vytvořit.


V živočišné říši lze také u samčích gamet pozorovat značnou diverzitu i z hlediska tvaru. Všeobecně lze říci, že savčí spermie mají plochou hlavičku, více či méně ve tvaru elipsy. Nicméně hlavička spermie hlodavců na sobě nese charakteristický útvar, jenž se označuje jako apikální háček. Tento háček umožňuje spojení spermií, které vytváří „vláček“, jež se skládá ze stovky až tisíce spermií. Díky propojení spermií do vláčku se jejich rychlost zvyšuje a tím se zvyšuje i jejich šance na oplození. Lze to vnímat jako ukázku přísloví „v jednotě je síla“, tentokrát však v mikroskopickém měřítku. Pohyb spermie je umožněn díky bičíku, který se skládá ze tří základních částí: intermediální segment (spojovací oddíl), hlavní segment (bičík) a terminální části bičíku.


V živočišné říši lze také u samčích gamet pozorovat značnou diverzitu i z hlediska tvaru. Všeobecně lze říci, že savčí spermie mají plochou hlavičku, více či méně ve tvaru elipsy. Nicméně hlavička spermie hlodavců na sobě nese charakteristický útvar, jenž se označuje jako apikální háček. Tento háček umožňuje spojení spermií, které vytváří „vláček“, jež se skládá ze stovky až tisíce spermií. Díky propojení spermií do vláčku se jejich rychlost zvyšuje a tím se zvyšuje i jejich šance na oplození. Lze to vnímat jako ukázku přísloví „v jednotě je síla“, tentokrát však v mikroskopickém měřítku. Pohyb spermie je umožněn díky bičíku, který se skládá ze tří základních částí: intermediální segment (spojovací oddíl), hlavní segment (bičík) a terminální části bičíku.


Na fotografi i spermie jelena evropského (Cervus elaphus) lze dobře odlišit základní struktury spermie. 1. Hlavička: krom genetické informace také nese na svém povrchu váčkovitou strukturu s enzymy (akrozom), která napomáhá při průniku spermie do vajíčka; 2. Intermediální segment bičíku: zde se nachází většina mitochondrií; 3. Hlavní část bičíku: místo, kde probíhá glykolýza; 4. terminální část bičíku: o významu této části se stále polemizuje.

« Návrat zpět »