Naše příroda, ročník 2009, číslo 3

Na území České republiky dnes žije jedenáct původních druhů plazů a většina z nich je ohrožena. Mezi druhy nejvíce ohrožené patří jednoznačně želva bahenní (Emys orbicularis). Existují sice programy, které se zabývají její ochranou, avšak v České republice je záchrana želvy bahenní značně komplikovaná. Kvůli vysoušení slepých ramen řek a zalesňování vhodných lokalit pro kladení vajec zde máme nedostatek vhodných biotopů, a proto se u nás želva bahenní vyskytuje jen vzácně a ostrůvkovitě.

« Návrat zpět »