Naše příroda, ročník 2009, číslo 6

Neodmyslitelnou součástí našich životů jsou, ať už si to uvědomujeme či nikoliv, stromy. Jsou našimi nedílnými průvodci. Pokud se zaposloucháme do hudby jejich větví šelestících ve větru, možná alespoň na chviličku zapomeneme na starosti všedních dnů. Stromy nás provázejí našimi životy, a přesto toho o nich víme velmi málo. Až je znovu mineme při procházce v městském parku nebo toulkách přírodou, zastavme se a dobře si je prohlédněme. Stromy zahrnují velkou skupinu dřevin různého vzhledu. Najdeme zde „velikány“ i „trpaslíky“, „jinochy“ či doslova „kmety“, kteří přežili několik lidských generací a možná přežijí i nás. Jedince s prapodivnými tvary listů, zajímavými květy nebo plody.

« Návrat zpět »