Naše příroda, ročník 2009, číslo 6

Ano, moře u nás bylo, ale bohužel (či bohudík) hodně dávno před tím, než se objevil na zemi první člověk. V rámci povídání o útesech u Ejpovic se dostáváme až do prvohor, do období ordoviku – doby téměř před 500 miliony let, kdy život teprve vystoupil z moře na souš. V té době bylo území naší republiky pravděpodobně součástí Gondwany – obrovské prapevniny rozkládající se zhruba od rovníku až k jižnímu pólu a později se rozpadající na dnešní světadíly.

« Návrat zpět »